Dagsorden - Generalforsamling

Studsgård Gymnastik & Idrætsforening
Indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling
Fredag d. 02.feb 2018 kl. 18.00 i klubhuset – Hagelskærvej 12

 


Dagsorden:
⦁ Valg af dirigent.
⦁ Aflæggelse af beretninger
     Fællesformanden v. Torben Halkjær
     Fodbold Senior v. Søren Hvid
     Fodbold Ungdom & Old Boys v. Casper Rex
     Gymnastik v. Anita Pedersen
     Badminton v. Jan Hammer
⦁ Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v. Lene Nielsen
⦁ Behandling af indkomne forslag.
⦁ Fremlæggelse af budget v. Lene Nielsen.
⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5.På valg er :
     Anita Pedersen
     Lene Nielsen
     Birthe Bækgård
     Christina Lysdal
⦁ Valg af suppleanter
⦁ Valg af bilagskontrollører i henhold til § 15.
     På valg er : Vera Lauritsen
⦁ Valg af bilagskontrollørsuppleant i henhold til § 15.
⦁ Eventuelt.