Studsgård Vandværk

Lokalt med vilje
Studsgård Vandværk leverer drikkevand til ca. 250 husstande, virksomheder og landbrug i Studgård og omegn.

Studsgård Vandværk er et lokalt topmoderne vandværk i bygninger med et fuldautomatisk vandværk fra 2009.

Det moderne vandværk er opbygget med sin mulige sikkerhed for såvel en høj vandkvalitet som en stabil leverance af vand.

Vandværkets primære boring går 100 meter ned i undergrunden, hvor det sikres at råvandskvaliteten er fri for urenheder og gave fra overfladejorden, og da vi i forvejen ligger i et område med fineste undergrundskvalitet til vandudvinding, hævder vi i bestyrelsen, at vi nok har noget. af Danmarks bedste vand.

Her finder du alle relevante oplysninger om vandprøver, kundeportal, kontaktoplysninger mm

DRIFTSINFO:

12-09-2022: Meddelelse fra Brand & Redning MidtVest til borgere i Studsgård og omegn:

"Til husstandene i Studsgård og opland

Hvis I skulle opleve farvet vand i vandhanerne i jeres husstand de kommende dage..

Vi er fra Brand & Redning MidtVests side for tiden i gang med at flowmåle og lave eftersyn på samtlige brandhaner i Herning Kommune.

Det gør vi for at skabe et overblik over hvilke brandhaner der i dag er i brugbar stand, og hvilke brandhaner der muligvis på sigt skal udfases.

Konkret foregår det ved at alle brandhaner bliver lukket op én ad gangen, hvorefter tryk og liter i minuttet bliver målt og registreret.

Det er en opgave, som skal sikre at brandhanenettet i hele kommunen fortsat kan fungere optimalt og levere en sikker vandforsyning ifm. vores slukningsindsatser i området.

Skulle vores målinger afføde kortvarigt okker-/orangefarvet vand i husets vandhaner, så er den bedste måde at få det væk på, at lade vandet løbe lidt til det får normal farve igen..

Der er ofte tale om lidt belægninger i rør-netværket, som kan løsne sig når der kører vand under tryk igennem rørene på en lidt uvant måde

Kim Silberbauer
værkfører

Brand & redning MidtVest"