Information

Selskabsoplysninger:

Andelsselskabet Studsgård Vandværk
Voldsgårdvej 6A
7400 Herning

CVR nr. 31 13 97 16
CVRP-nr:  1001671741

Bank: 4571 761293356174

Kontaktoplysninger: se under Kundeservice eller Bestyrelsen

 

Generel information:

Hendes har mulighed for at finde nogle af dokumenterne, der er offentliggjort af vandværkets bestyrelse. Ved efterspørgsel på anden relevant datakontakt vandværkets bestyrelse.

Vedtægter

Persondatapolitik

Fælles regulativ for vandværker i Herning Kommune

Beredskabsplan

Takstblad 2021

 

Følg os på Facebook

LINK


Vandvisning

Vandværket forhandler vanddisplays til overvågning af vandforbrug. Displayet modtager trådløst forbrugsdata fra vandmåleren. Derved kan displayet hjælpe til at give et let overblik over forbrug, mens med på displayet kan hjælpe til en hurtig konstatering af læger på rør i huset, hvilket mindsker skaden og mindsker risikoen for følgeskader som råd og skimmelsvamp. For yderligere information se skrivelse og brugsvejledning .