Se dit forbrug.

Det er muligt at finde en oversigt over dit forbrug ved at følge dette link.
OBS! Internetkoden er desværre ikke med på opgørelsen for 2015, men kan ses på de tidligere års opgørelser. Koden vil igen fremstå på årsopgørelsen for 2016.

Alle vandmålere under Studsgård Vandværk bliver aflæst elektronisk, så det er ikke nødvendigt at indsende aflæserkort. Aflæsningen vil blive foretaget i perioden den 30. og 31. december ved at en repræsentant for bestyrelsen vil køre rundt og fjernaflæser målerne.

Det er ikke nødvendigt at komme ind til måleren, men det kan være nødvendigt at køre helt ind i indkørslen/gårdspladsen. I de fleste tilfælde vil det dog være tilstrækkeligt at køre forbi ejendomme ude på vejen.