Information

Generel oplysning

Her har du mulighed for at finde nogle af de dokumenter som er offentliggjort af vandværkets bestyrelse. Ved efterspørgsel på anden relevant data kontakt vandværkets bestyrelse.

Vedtægter

Beredskabsplan

Takstblad 2016

Takstblad 2015

Takstblad 2014

Takstblad 2013

 

Vandværket forhandler vanddisplays til overvågning af vandforbrug. Displayet modtager trådløst  forbrugsdata fra vandmåleren. Derved kan displayet hjælper til at give et nemt overblik over forbrug, samtidig med at displayet kan hjælpe til en hurtigt konstatering af lækager på rør i huset, hvilket mindsker skaden og mindsker risikoen for følgeskader som råd og skimmelsvamp. For yderligere information se skrivelse og brugsvejledning.

 

Selv om vi i det daglige har vand nok at tage af, så kan vandstanden i boringen i meget tørre perioder om sommeren blive så lav at det kan gå ud over vandkvaliteten. Derfor beder vi vores brugere om at overholde reglerne for havevanding, som er beskrevet neden for.  

Lige husnumre kan have vande på lige datoer, uden for tidsrummet 17.00 til 19.00

Ulige husnumre kan havevande på ulige datoer uden for tidsrummet 17.00 til 19.00