Studsgård Borgerforening - Generalforsamling

Fra 31. januar kl. 18:00 - Til 31. januar kl. 22:00
Lokation: SGIF Klubhuset

STUDSGÅRD BORGERFORENING byder sammen med STUDSGÅRD GIF til Generalforsamling fredag den 31. januar 2020.

Kl. 18.00 inviteres medlemmer til spisning før generalforsamlingerne i Klubhuset på Hagelskærvej.

Tilmelding til spisning senest 26. januar 2020 til:
Jan Henschke: henschke@fiberpost.dk eller
Torben Halkjær: tlf. 40 71 16 65

Herefter ordinær generalforsamling for Borgerforeningen kl. 19.00 og kl. 20.00 er der generalforsamling for Studsgård GIF.

Dagsorden for Borgerforeningens generalforsamling 31 januar 2020.

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lise Kronbo, Karen Lauper, Susanna Rørbæk og Jan Henschke, som modtager genvalg Henrik Bang, ønsker ikke genvalg
5) Valg af suppleanter.
6) Valg af bilagskontrollør. På valg er: Kent Jacobsen.
7) Fastsættelse af årskontingent.
8) Indkomne forslag;

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest den 26. januar 2020.

Med venlig hilsen
Studsgård Borgerforening

Det vil være muligt at betale kontingent for 2020, evt. MobilePay på nr. 68330. (husk at skrive afsenderadresse i MobilePay)

Da vedtægterne kræver det, vil indbydelsen også blive omdelt i byen, det er ikke alle der har mail.