Studsgård GIF - Generalforsamling

Fra 31. januar kl. 18:00 - Til 31. januar kl. 22:00
Lokation: Studsgård GIF klubhuset

STUDSGÅRD BORGERFORENING byder sammen med STUDSGÅRD GIF til Generalforsamling fredag den 31. januar 2020.

Kl. 18.00 inviteres medlemmer til spisning før generalforsamlingerne i Klubhuset på Hagelskærvej.

Tilmelding til spisning senest 26. januar 2020 til:
Jan Henschke: henschke@fiberpost.dk eller
Torben Halkjær: tlf. 40 71 16 65

Herefter ordinær generalforsamling for Borgerforeningen kl. 19.00 og kl. 20.00 er der generalforsamling for Studsgård GIF.


Dagsorden SGIF:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger
 a. Fællesformanden v. Torben Halkjær
 b. Fodbold Senior & Old boys v. Søren Hvid
 c. Fodbold Ungdom v. Casper Rex
 d. Gymnastik v. Christoph
 e. Badminton v. Jan Hammer
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v. Niels-Erik
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget v. Niels-Erik.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5. På valg er : a. Niels-Erik b. Anita c. Christoph
7. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollører i henhold til § 15. a. På valg er : Vera Lauritsen
9. Valg af bilagskontrollørsuppleant i henhold til § 15. 10.Eventuelt.

>VEDTÆGTER FOR SGIF<