Generalforsamling - Studsgård Minihal

Fra 21. juni kl. 18:00 - Til 21. juni kl. 21:00
Lokation: Studsgård Minihal

Indbydelse til Studsgård Minihal ordinær generalforsamling,
Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
I Studsgård Minihal lille sal.
(Spisning kl. 18.00, husk tilmelding)

Dagsorden;
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
i. Dan Østergaard
ii. Gunnar Jensen
iii. Finn Kronbo.
5. Valg af suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bilagskontrollør.
8. Evt.


Studsgård Minihal er vært ved spisning inden generalforsamlingen
(Gule ærter med tilbehør)
Tilmelding til spisning til Finn Kronbo på telefon 30 61 86 90 eller på mail
finnkronbo10@hotmail.com
senest mandag den 14. juni. Kl. 12.00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen