Generalforsamling - Studsgård Vandværk

Fra 16. juni kl. 18:00 - Til 16. juni kl. 21:00
Lokation: Studsgård Minihal

Studsgård Vandværk har besluttet at afholde generalforsamlingen på en ny og lidt anderledes måde og vil bidrage til at øge sammenholdet igen oven på en lang nedlukning.

Vi leverer vand til alle byens borgere, og inviterer derfor alle byens borgere til spisning i Minihallen kl. 18 - 19.
Og med alle borgere mener vi at hele familien kan deltage. Og så er det er ganske gratis man skal blot huske at tilmelde sig inden. Der serveres både kød og grønt.
Vi håber selvfølgelig mindst og fra hver husstand bliver efter spisningen og deltager ved generalforsamlingen som vil starte kl. 19.

Vi afholder den ordinære generalforsamling jfr. vedtægterne kl. 19.
Jeg har sidste år tid har bestyrelsen brugt meget tid på en ny strategi for at sikre fremtiden for vores lokale vandforsyning. Vi vil gerne være åbne om vores arbejde og vil meget gerne på mødet give alle andelshavere og gud orientering om de fremtidige planer.

Efter generalforsamlingen vil Borgs Bryghus afholde ølsmagning .
Erik vil give en gennemgang af de forskellige gode øl der bliver fremstillet på hans lille lokale bryggeri i Studsgård.

Ønsker man ikke at deltage ved spisningen, så kan man selvfølgelig møde op kl. 19 til selve generalforsamlingen.

OBS! Tilmelding til spisning obligatorisk på mail: finnkronbo@hotmail.com , SMS eller telefon 30 61 86 90, senest onsdag den 9. juni kl. 12.
Coronarestriktionerne kan sætte begrænsning på deltagerantallet, så derfor er det ”først til mølle”. Coronapas er påkrævet, og faktureret id også nødvendigt.

__________________________________________________________________

Ordinær generalforsamling for Studsgård Vandværk onsdag den 16. juni 2021 kl.19

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1.     Godkendelse af stemmeberettigede.
 2.     Valg af dirigent.
 3.     Aflæggelse af beretning til godkendelse.
 4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5.     Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge regnskabet.
 6.     Behandling af indkomne forslag.
 7.     Budget for det efter følgende regnskabsår - herunder fastlæggelse af afgifter - der godkendes efter generalforsamlingens eventuelle ændringer, sammen med mulig korrektioner af budget af indeværende år.
 8.     Valg af formand (lige år).
 9.     Valg af bestyrelsesmedlemmer (to lige år og to ulige år).
 10.   Valg af to suppleanter (hvert år).
 11.   Valg af revisor (hvert år).
 12.   Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6 skal være formanden i hænde 9. juni. Sådanne forslag skal fremlægges mundtlig af forslagsstilleren eller en af ​​denne udpege andelshaver. (Tilpasset den forsinkede afholdelse af generalforsamlingen).

Regnskab, budget og indkomne forslag, tilbud til gennemsyn på vandværket og kan besigtiges ved henvendelse til formationer eller et bestyrelsesmedlem fra den 10. juni.

Med venlig hilsen
bestyrelsen