Generalforsamling - Studsgård Friskoles Venner

Fra 13. april kl. 19:00 - Til 13. april kl. 21:00
Lokation: Studsgård Friskole

Foreningen for Studsgård Friskoles Venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 13. april 2023 kl 19.00
Umiddelbart efter afslutning af Studsgårds Friskoles generalforsamling som begynder kl 17.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Ændring af vedtægter som sletter bilagskontrollør suppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt