Generalforsamling - Studsgård Friskole

Fra 18. april kl. 17:00 - Til 18. april kl. 19:00
Lokation: Studsgård Friskole

I den selvejende institution Studsgård Friskole indkaldes til ordinær generalforsamling
Torsdag den 18. april 2024 kl. 17.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Torben Kragh
5. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Birgit Hansen og Peter Kristensen
6. Forældrekredsens valg af suppleanter.
På valg er: Henning Baunbæk Bilberg
7. Skolekredsens valg af suppleanter.
På valg er: Thomas Lund
8. Forældrekredsens valg af tilsynsførende.
På valg er: Brian Salomonsen
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Under punkt 9 er der ikke indkommet forslag.

Regnskab ligger til gennemsyn på skolen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen