Generalforsamling - Studsgård Friskoles Venner

Fra 18. april kl. 17:00 - Til 18. april kl. 19:00
Lokation: Studsgård Friskole

Foreningen for Studsgård Friskoles Venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 18. april 2024 kl. 17.00
Generalforsamling afholdes i forbindelse med Studsgårds Friskoles generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På balg er:
  Martin Sørensen (Modtager genvalg)
  Karina Jensen (Modtager genvalg)
  Helene Andreasen (Modtager genvalg)
  Ellen Nielsen (Modtager genvalg)
  Karen Lauper (Modtager ikke genvalg) Suppleant
  Bestyrelsen har fundet forslag til ny suppleant
 6. Ændring af vedtægter som sletter bilagskontrollør suppleant
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen