Studsgård Borgerforening

Bestyrelsen

Formand:
Jan Henschke
Momhøjvej 14, 7400 Herning.
Email: henschke@fiberpost.dk
Tlf.: 21 77 31 85

Næstormand:
Camilla Lisbye Boesen
Momhøjvænget 6, 7400 Herning.
Email: camillaboesen@yahoo.dk
Tlf.: 20 91 56 09

Kasserer:
Lise Kronbo
Tanderupkærvej 1, 7400 Herning.
Email: finnkronbo10@hotmail.com
Tlf: 24 27 13 31

Sekretær:
Karen Lauper

Hagelskærvej 7, 7400 Herning
Mail: karenmarenmoller@hotmail.com
Tlf.: 51 96 59 50

Berstyrelsesmedlem:
Susanna Rørbæk
Fælledvej 5, 7400 Herning
Mail: susrorbaek@gmail.com
Tlf.: 30 93 77 52

Suppleanter:
Helle Møjbæk
Voldsgårdvej 9, 7400 Herning
Mail: hellemojbak@gmail.dk
Tlf.: 22 70 17 88

Jens Erik Pedersen
Momhøjvej 51, 7400 Herning
Mail: jensenik@sjaelog legeme.dk
Tlf.: 41 42 41 08

Fie Sønderkjær
Tanderupkjærvej 6, 7400 Herning
Mail: snderkjr@hotmail.dk
Tlf.: 40 22 82 38