Log på min side

LINK TIL KUNDEPORTALEN

 

Det er muligt at finde en oversigt over dit forbrug og se dine regninger på kundeportalen

Alle vores vandmålere bliver dagligt aflæst elektronisk, så det er ikke nødvendigt at indsende aflæserkort.